Νόμος Gay Lussac

Έκδοση1.0
Θεάσεις2993 φορές
Ανακτήθηκε67 φορές
Σύνολο αρχείων1
Μέγεθος αρχείου6.55 KB
Ημ/νία δημιουργίας30/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Δίνονται οδηγίες για την πραγματοποίηση μιας ισοβαρούς μεταβολής. Οι μαθητές καταγράφουν πειραματικές τιμές, τις επεξεργάζονται και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα. Παρατηρούν τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων P-V, P-T, V-T συγχρόνως με την εξέλιξη της μεταβολής για μια ή για δυο τιμές της πίεσης. Δήμος Μαυράκης.