Πρότυπα Thomson και Rutherford

Έκδοση1.0
Θεάσεις1547 φορές
Ανακτήθηκε87 φορές
Σύνολο αρχείων1
Μέγεθος αρχείου111.89 KB
Ημ/νία δημιουργίας30/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Πρόκειται για μια εργασία για τα ατομικά πρότυπα Thomson και Rutheford. Η ενότητα αυτή διδάσκεται στη φυσική γενικής παιδείας της Γ λυκείου. Οι μαθητές παρατηρούν συγχρόνως δύο applets τα οποία αντιστοιχούν στα δύο πρότυπα και καλούνται κατόπιν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια στα οποία και βαθμολογούνται με τη βοήθεια του Η/Υ. Δήμος Μαυράκης.


Ανάκτηση
Αρχείο
Πρότυπα Thomson και Rutherford