Πρότυπο Bohr

Έκδοση1.0
Θεάσεις1704 φορές
Ανακτήθηκε67 φορές
Σύνολο αρχείων1
Μέγεθος αρχείου126.24 KB
Ημ/νία δημιουργίας30/01/2015
Τελευταία ανανέωση

Στην εργασία αυτή υπάρχει ένα applet με τη βοήθεια του οποίου γίνεται μελέτη της μεταβολής της ενέργειας του ηλεκτρονίου του ατόμου του υδρογόνου κατά την αποδιέγερση του και υπάρχουν δύο σειρές ασκήσεων. Στη μία σειρά (11 ερωτήσεις) σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής ενώ στη δεύτερη σειρά υπάρχουν 4 ασκήσεις αντιστοίχησης. Στο τέλος των ασκήσεων γίνεται και βαθμολόγηση. Δήμος Μαυράκης.