Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο O.M.E.P. – Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη 16-18 Οκτωβρίου 2015

«Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον. Ο ρόλος της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης»

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελληνική Επιτροπή της Ο.Μ.Ε.Ρ. (Organisation Mondiale pour l’ Éducation Préscolaire – World Organisation for Early Childhood Education – Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής) και τα δυο τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.), συνδιοργανωτές του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ο.Μ.Ε.Ρ., καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν περιλήψεις των εργασιών τους μέχρι 10 Ιουνίου 2015. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στην Αλεξανδρούπολη, από την Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου www.omep2015.gr

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή των προτάσεών τους μέχρι 30 Ιουνίου 2015. Τα πλήρη κείμενα των εργασιών θα κατατεθούν προς κρίση μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Τα κείμενα των εργασιών που θα κριθούν θετικά θα περιληφθούν σε συλλογικό τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου με ISBN. Επιλεγμένα άρθρα από το συνέδριο θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση του επιστημονικού Περιοδικού της Ο.Μ.Ε.Ρ. «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού».

Στους εισηγητές και τους συνέδρους θα χορηγηθούν αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Το συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αρ. Πρωτοκόλλου : Φ.24 / 449 / 58120 / Δ1 / 07.04.2015 και διατελεί υπό τη στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Είδη εργασιών:

 • Προφορικές ανακοινώσεις
 • Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster)
 • Στρογγυλά τραπέζια – Ομάδες συζητήσεων
 • Εργαστήρια
 • Διδακτικά σενάρια

Το συνέδριο απευθύνεται :

 • Σε εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης
 • Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
 • Ερευνητές της εκπαίδευσης
 • Μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου

 1. Προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
 2. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
 3. Γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
 4. Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
 5. Σχεδιασμός, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία.
 6. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
 7. Παιδί, περιβάλλον και αειφορία.
 8. Μουσειακή αγωγή και αειφορία.
 9. Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
 10. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
 11. Συνεκπαίδευση παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
 12. Συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 13. Πολυγραμματισμοί στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία.
 14. Ο ρόλος της οικογένειας και των γονέων σε μια αειφόρο εκπαίδευση.

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών : 10 Ιουνίου 2015
 • Έγκαιρη Εγγραφή Εισηγητών: 31 Αυγούστου 2015
 • Έγκαιρη Εγγραφή Συνέδρων: 15 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόεδρος Συνεδρίου

Αναστασία Δημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η), ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Σακονίδης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.), ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής

Σοφία            Αυγητίδου                   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ

Αλέξανδρος   Γεωργόπουλος            Καθηγητής ΑΠΘ

Αναστασία    Δημητρίου                  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ

Αγγελική        Ευθυμίου                    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ

Αλέξανδρος   Θεοδωρίδης                Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Δημήτρης     Θεοδώρου                   Λέκτορας ΔΠΘ

Σοφία            Ιακωβίδου                   Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ

Δόμνα           Κακκανά                      Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μιχαήλ         Καλογιαννάκης            Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Μένη             Κανατσούλη                Καθηγήτρια ΑΠΘ

Κων/νος        Καραδημητρίου          Επίκουρος Καθηγητής            ΔΠΘ

Αλεξία           Καρούσου                   Λέκτορας ΔΠΘ

Ευαγγελία     Κούρτη                        Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Βασίλης        Κούτρας                      Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γεωργία         Λιαράκου                    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ίκαρος           Μαντούβαλος             Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Αθανάσιος    Μόγιας                        Λέκτορας ΔΠΘ

Μαρία           Μουμουλίδου             Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ

Βασιλική       Μπρουσκέλη              Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ

Αναστασία    Οικονομίδου               Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ

Κατερίνα       Πλακίτση                     Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γαλήνη          Ρεκαλίδου                   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ

Βασιλική       Ρήγα                            Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δέσποινα      Σακκά                          Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.

Αντώνης        Σαπουντζής                 Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Χρυσάνθη     Σκουμπουρδή              Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ελένη    Σκούρτου         Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νεκτάριος     Στελλάκης                    Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μαρία           Σφυρόερα                    Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Βασιλική       Τσάκωνα                     Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ

Νατάσα         Φιλιππουπολίτη          Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ

Ευγενία         Φλογαΐτη                     Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Βασιλεία       Χρηστίδου                   Καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Συνημμένα