Μαθησιακά αντικείμενα (Learning Objects)

Της Τερέζας Γιακουμάτου, φιλολόγου*Ορισμός: “μια οντότητα, ψηφιακή ή μη ψηφιακή, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μάθηση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση”
[Learning Technology Standards Committee – LOM Standard]“…ένα αντικείμενο ή μια ενότητα πηγών (resources) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και που μπορεί επίσης να αποσπασθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα (contexts) … ο όρος έχει προσφάτως συσχετισθεί με ηλεκτρονικές πηγές μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλούς διαφορετικούς χρήστες (sharable) σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα” (S. Mills).

Χαρακτηριστικά:

  • Να έχει μαθησιακή αξία (learning value). Να εμπλουτίζει την κλασική διδασκαλία παρέχοντας τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Θα πρέπει στη φάση του σχεδιασμού να έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια οι επιδιωκόμενοι στόχοι.
  • Να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο (reusable): μορφή και περιεχόμενο.
  • Να είναι αυτοτελές δηλαδή μια ολοκληρωμένη οντότητα που δεν μπορεί να κατατμηθεί περαιτέρω σε μικρότερα τμήματα χωρίς να χάσει την μαθησιακή του αξία και αυτοτέλεια.
  • Να είναι αναζητήσιμο: τεκμηρίωση, μεταδεδομένα, κριτήρια αναζήτησης.
  • Να είναι δια-λειτουργικό, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ξεχωριστά υπό συγκεκριμένες συνθήκες ανάλογα με τους επιδιωκόμενους παιδαγωγικούς και μορφωτικούς στόχους.

Το υπόλοιπο άρθρο στη διεύθυνση: http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/rlos.html

* Η Τερέζα Γιακουμάτου είναι φιλόλογος, Προϊσταμένη Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, ΥΠΕΠΘ