Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α]

Το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], στο πλαίσιο του ΚΕ.ΔΙΒ.ΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει μοριοδοτούμενο Εξ Αποστασεως Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης και απόφοιτους Γ΄θμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση»

Έναρξη σεμιναρίου: 27 Σεπτεμβρίου 2021
Αναλυτικές πληροφορίες,Αιτήσεις: www.edivea.org