Η στασιμότητα …του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Η στασιμότητα …του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Του Νίκου Δαπόντε, εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Όλες οι χώρες της Ευρώπης διαθέτουν δικτυακούς τόπους με σκοπό να εξυπηρετήσουν τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και όλους τους ενδιαφερόμενους. Στην Ελλάδα, στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 δημιουργήθηκε το site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr .
Αφορμή για την ενασχόληση μου με το εν λόγω site υπήρξαν τρία γεγονότα…


“Η Δημόσια Διοίκηση οφείλει: α) να αναπτύξει υπηρεσίες στο διαδίκτυο για να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες και στις Δημόσιες υπηρεσίες β) να αξιοποιήσει το διαδίκτυο με σκοπό να αυξήσει τη Διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης.”
Επιταγές της Λισσαβόνας (2000)

Όλες οι χώρες της Ευρώπης διαθέτουν δικτυακούς τόπους με σκοπό να εξυπηρετήσουν τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και όλους τους ενδιαφερόμενους. Στην Ελλάδα, στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 δημιουργήθηκε το site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr .
Αφορμή για την ενασχόληση μου με το εν λόγω site υπήρξαν τρία γεγονότα.

Το πρώτο ήταν μια αποτυχημένη αναζήτηση του ισχύοντος σημερινού προγράμματος Φυσικής για το Λύκειο, σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτά που τελικά βρήκα είναι τα γνωστά πια ως ΑΠΣ και ΔΕΠΣ Φυσικών επιστημών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Τα προγράμματα του Λυκείου θα πρέπει να αναζητήσει κανείς στα Λύκεια σε έντυπη μορφή.

Το δεύτερο ήταν η παρατήρηση ενός μαθητή που έψαχνε υλικό στο διαδίκτυο και .. απογοητεύτηκε. Πιο συγκεκριμένα, Ο μαθητής ενδιαφερόταν για εκπαιδευτικό υλικό με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Τελικά, επισκέφθηκε το site του «Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου» (www.sch.gr ) και μάλιστα σ΄ αυτό που είναι αφιερωμένο στους μαθητές. Από εκεί επιλέγει κανείς (> Εκπαιδευτικό Λογισμικό) και οδηγείται στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr . Εκεί, διαβάζει: «Ιστοσελίδα με υλικό για τα μαθήματα των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Απογοήτευση. Προφανώς, το υλικό που συνάντησε ο μαθητής δεν ανταποκρινόταν στην επιθυμητή αναζήτηση του: «υλικό με εκπαιδευτικά λογισμικά».

Τέλος, το τρίτο ήταν η παντελής απουσία των όρων «ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ» από το site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ενώ τα σχολεία ιδρύθηκαν ήδη με νόμο, εκδόθηκαν εγκύκλιοι και ξεκίνησε η λειτουργία του ΕΠΑΛ εδώ και δύο μήνες.

Σκέφθηκα ότι αξίζει τον κόπο να το «ψάξω» περισσότερο

Στην πλοήγηση μου διαπίστωσα ότι κάποιοι σύνδεσμοι δεν λειτουργούν ή δεν έχουν περιεχόμενο, αλλού ένοιωσα να χάνομαι γιατί δεν εύρισκα πουθενά το χρόνο που αναφέρεται το κείμενο που διάβαζα στην οθόνη του υπολογιστή μου και αλλού είδα ότι δεν υπήρχε ανανέωση του περιεχομένου. Από την άλλη, στις εφημερίδες και στα εκπαιδευτικά sites διάβαζα τα «Δελτία Τύπου» του παιδαγωγικού Ινστιτούτου αλλά δεν τα «έβλεπα» αναρτημένα στο δικτυακό του τόπο.

Σκέφθηκα ότι θα πρέπει να στείλω ένα γράμμα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

pi1

Ας κάνουμε μια πλοήγηση στο δικτυακό τόπο θέτοντας ορισμένα απλά ερωτήματα τόσο στο περιεχόμενο του όσο και στις παραλείψεις, κατά τη γνώμη μου:

– Ποιος έχει αναλάβει τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του site;

Στο τέλος της πρώτης σελίδας υπήρξε μια απάντηση: «Σχεδίαση και ανάπτυξη: Γραφείο Πληροφορικής Π.Ι. ©2004, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο»
Φυσικά, δεν με ικανοποίησε η απάντηση μια και δεν βρήκα πουθενά τι είναι το «Γραφείο Πληροφορικής του Π.Ι.» και γι αυτό έθεσα το δεύτερο ερώτημα:

– Υπάρχει σημείωμα που να ενημερώνει τον επισκέπτη για τους σκοπούς του δικτυακού τόπου; Όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα απάντηση και γι αυτό θεώρησα ότι ο δικτυακός τόπος θα εξυπηρετεί κάποιον ή κάποιους από τους σκοπούς δημιουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

“To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ο παλαιότερος ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας σε ζητήματα παιδείας και με το έργο του συμβάλλει ουσιαστικά στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κύριος σκοπός του Π.Ι. είναι η πολύπλευρη μελέτη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, καθώς και η εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό επίπεδο. Σύμφωνα και με μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 2525/1997, 2640/1998, 2817/2000, 2909/2001, 2986/2002 και 3194/2003) οι αρμοδιότητες του Π.Ι είναι:
– Η επιστημονική έρευνα, η μελέτη θεμάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής πράξης.
– Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για θέματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης, Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και η χάραξη κατευθύνσεων για το σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής.
– Η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και η προώθηση της εφαρμογής της στην εκπαιδευτική πράξη.
– Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και η αξιολόγησή τους.
– Η εισήγηση για τη συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των μεθόδων της διδακτικής πράξης και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου.. “

Αν και γνώριζα ότι οι εκπαιδευτικοί επισκέπτονταν το Π.Ι. για να κατεβάσουν τα «νέα βιβλία» ή να ενημερωθούν για την επιμόρφωση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ α ή β επιπέδου) και οι εκδότες για να ενημερωθούν σχετικά με τις προκηρύξεις νέων λογισμικών, δεν είχα ακριβή εικόνα για την επισκεψιμότητα του www.pi-schools.gr .

Από εδώ γεννήθηκε και το τρίτο ερώτημα:

– Ποια να είναι άραγε η εξέλιξη της επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου του παιδαγωγικού Ινστιτούτου;

Πηγή μας είναι το γνωστό site www.alexa.com από όπου πήραμε τις παρακάτω πληροφορίες (πρόσβαση, 28 Οκτ. 2006).

Α1) Η παγκόσμια κατάταξή του δικτυακού τόπου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
(«Traffic Rank for pi-schools.gr») είναι 59.993.

Α2) Τα τελευταία χρόνια, όπως δείχνει το διάγραμμα, οι επισκέπτες παρουσιάζουν τις κατανοητές αυξομειώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα και Καλοκαίρι).

pirank1

A3) Η διακύμανση της κατάταξης παρουσιάζεται στο διάγραμμα, μπορεί κάποιος να εξάγει εύκολα κάποια συμπεράσματα.

pirank2

A4)  και ένας άλλος δείκτης.

pirank3

Από τα τρία διαγράμματα είναι φανερό ότι ο δικτυακός τόπος του παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρουσιάζει μια μικρή κάμψη και στους τρεις δείκτες στο διάστημα από το 2001 μέχρι σήμερα.

Σκέφθηκα να κοιτάξω και έναν άλλο ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου, δείκτη: τις αναφορές στο www.pi-schools.gr (και μερικών άλλων ελληνικών εκπαιδευτικών sites) στο Google σήμερα, 28η Οκτωβρίου 2006.

Τα αποτελέσματα δίνονται στο παρακάτω πλαίσιο.

pigoogle

Συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν από τις αναφορές μιας μόνο ημέρας. Αλλά, «κάτι» μπορεί να δείχνουν ιδιαίτερα αν παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτού του δείκτη για ένα χρονικό διάστημα ή αν αναλύσουμε το γεγονός ότι το site της Φιλολόγου (καθηγήτριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Τερέζας Γιακουμάτου www.netschoolbook.gr κρατάει μια τόσο καλή θέση.

Τέλος, η σύγκριση του δικτυακού τόπου που μας ενδιαφέρει με ένα αρκετά νέο εκπαιδευτικό – ενημερωτικό, κυρίως, site όπως το www.alfavita.gr αξίζει να μελετηθεί μέσα από τα διαγράμματα από τους υπεύθυνους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: Σύγκριση των www.alfavita.gr και
www.pi-schools.gr στις 28 Οκτ. 2006
pirank4

– Ποιο είναι το περιεχόμενο της «κατηγορίας» με τίτλο ΜΑΘΗΜΑΤΑ στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου;
Για να «δούμε» το περιεχόμενο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε, πρώτα απ΄όλα, ότι ο δεσμός .. δουλεύει. Με κλικ σε κάθε μάθημα (Αγγλικά, Μαθηματικά, κ.α.) έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα.

i) Αρκετά «μαθήματα» όπως Γεωγραφία, Γεωλογία, Δίκαιο, Μελέτη Περιβάλλοντος, Τεχνολογία, Οικιακή Οικονομία και Φυσική Αγωγή είναι Κενά περιεχομένου ή δεν λειτουργούν. Εξηγήσεις, βέβαια, θα υπάρχουν αλλά στον επισκέπτη αφήνει μια απορία ή απογοήτευση.

ii) Στο μάθημα Φιλοσοφία υπάρχει μόνο μια ανακοίνωση για προκήρυξη ενός βιβλίου

iii) Στο μάθημα Φυσική υπάρχει για «κατέβασμα» μόνο ένα βιβλίο (Ε΄Τάξη) Δημοτικού ενώ δεν υπάρχει το βιβλίο της ΣΤ΄τάξης. Επίσης για τη Βιολογία υπάρχει μόνο το βιβλίο Γ”””” Τάξης Γενικής Παιδείας, το ίδιο για τα Θρησκευτικά.

iv) Μερικά άλλα μαθήματα παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες για το ΑΠΣ, ΔΕΠΣ και δίνουν δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να «κατεβάσει» τα βιβλία.

v) Υπάρχουν αναφορές σε βιβλία που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα όπως για παράδειγμα η Φυσική Α΄τάξης του ΤΕΕ.

Αυτά συνάντησε ο μαθητής και απογοητεύτηκε…

– Πόσο εύκολο είναι να «κατεβάσει» ο εκπαιδευτικός τα βιβλία και τις διαφάνειες από το δικτυακό τόπο του παιδαγωγικού Ινστιτούτου;

Για παράδειγμα στη Φυσική Βιβλίο Πρόλογος – Εισαγωγή (700KB) Διαφάνειες 1 (1,3MB) Κεφάλαιο 2 (1,7MB) Διαφάνειες 2 (20MB) Κεφάλαιο 3 (2,2MB) Διαφάνειες 3 (32,9MB) Κεφάλαιο 4 (2,6MB) Διαφάνειες 4 (32,6MB) Κεφαλαιο 5 (1MB) Διαφάνειες 5 (9,5MB)
Πώς να κατεβάσει ο εκπαιδευτικός με dial up σύνδεση τα 32.9 ΜΒ ή τα 37 MB και που να τυπώσει ενδιαφέρουσες έγχρωμες φωτογραφίες;

– Ποιες είναι οι προτάσεις του παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το ΕΠΑΛ και το ΕΠΑΣ; Γιατί δεν υπάρχουν στο site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στοιχεία ή προτάσεις για τα νέα Επαγγελματικά Λύκεια;

Συνεχίζοντας την πλοήγηση πολύ εύκολα ανακαλύπτει κανείς και πολλά άλλα σημεία που προκαλούν σύγχυση και ερωτηματικά στον επισκέπτη. Αλλά ας σταματήσουμε εδώ ώστε να διατυπώσουμε κάποιες πρώτες σκέψεις και προτάσεις που θα βελτιώσουν, κατά τη γνώμη μου, την εικόνα του site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα συνεισφέρουν όχι μόνο στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για θέματα που την αφορούν αλλά και στην αναγκαία διαφάνεια.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Γιατί να μην έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί πρόσβαση, ιδιαίτερα της επαρχίας, στο υλικό της έκδοσης του Π.Ι Επιστημονικές και Ενημερωτικές εκδόσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από το 1984 μέχρι το 2005 μέσω του διαδικτύου; Τα άρθρα δεν περιέχουν φωτογραφίες, οπότε «κατεβαίνουν» σχετικά γρήγορα.

pi2 Η παρούσα έκδοση, με τίτλο Επιστημονικές και Ενημερωτικές εκδόσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιλαμβάνει, συγκεντρωμένες και ταξινομημένες, τις ενημερωτικές και επιστημονικές – πλην των σχολικών εγχειριδίων – εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές) που πραγματοποιήθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο διάστημα περίπου μιας εικοσαετίας (από το 1984 μέχρι το 2005).Στόχος της έκδοσης, που υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι., είναι να δοθεί πρισματική εικόνα της δημιουργικής και πολυδιάστατης – ερευνητικής και εκδοτικής- επιστημονικής δραστηριότητας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και να προσφερθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο (εκπαιδευτικούς, μέλη και στελέχη του Π.Ι., ιστορικούς και ερευνητές της εκπαίδευσης) η δυνατότητα πρόσβασης στο συστηματικά ταξινομημένο σχετικό υλικό.

2. Μήπως θα πρέπει στους τίτλους των θεμάτων ή των άρθρων ή των ερευνών να μπαίνει οπωσδήποτε και η ημερομηνία γραφής τους (όχι μόνο ανάρτησης στο site);

3. Ένα μικρό κείμενο που να παρουσιάζει το site ή ακόμα καλύτερα ένα «διάγραμμα πλοήγησης» θα διευκόλυνε πάρα πολύ τον επισκέπτη. Με άλλα λόγια, με το εισαγωγικό σημείωμα να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος ότι στο δικτυακό τόπο www.pi-schools.gr θα μπορεί να αναζητήσει αποφάσεις του Π.Ι., προτάσεις του Π.Ι. στον Υπουργό, ψηφιακό υλικό, έργα που συμμετέχει το Π.Ι., μητρώο των εν δυνάμει αξιολογητών εκπαιδευτικών λογισμικών ή βιβλίων και πολλά άλλα που το ίδιο θα αποφασίζει.

4. Μήπως θα πρέπει όλα τα «Δελτία Τύπου» του Π.Ι. να αναρτώνται με χρονολογική σειρά και στο δικό του site; Στόχος του site δεν πρέπει να είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα που τους αφορούν άμεσα και η διευκόλυνση των επισκεπτών του;

5. Δεν θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα για τη συνεχή ανανέωση των πληροφοριών και των θεμάτων; Η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης του Π.Ι. (κατηγορία «Νέες Σελίδες») έχει να ενημερωθεί εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο (από τις 20/10/05 όπως φαίνεται από τη σελίδα οθόνης)

pilib

6. Μερικά Κουμπιά δεν λειτουργούν, εδώ και τέσσερα χρόνια περίπου, όπως για παράδειγμα στην ιστοσελίδα της Πληροφορικής κάτι που είναι πολύ εύκολο να διορθωθεί με την προϋπόθεση ότι υπάρχει το αντίστοιχο περιεχόμενο.

piplir

7. Στη στήλη με τις καινοτομίες και στην κατηγορία «Ολοήμερο Σχολείο» βρίσκουμε μόνο ότι έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου για τα 28 πειραματικά ολοήμερα σχολεία σε δύο χρονικές περιόδους: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (1999-2003) και ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ σε 28 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (2003 – 2005)
Για τα υπόλοιπα ολοήμερα σχολεία, ο εκπαιδευτικός και ο γονέας δεν βρίσκει καμιά πληροφορία. Μήπως, τελικά, το site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρουσιάζει μόνο όσα έργα του ΕΠΕΑΕΚ ή της Κοινωνίας της Πληροφορίας αναλαμβάνει κάθε φορά;

8. Ο εκπαιδευτικός ή ο φοιτητής που ψάχνει για πληροφορίες σχετικές με την εξ αποστάσεως επιμόρφωση ακολουθεί τη διαδρομή: Καινοτομίες > Έρευνες προγράμματα > Κέντρο εξ αποστάσεως επιμόρφωση και οδηγείται στην ιστοσελίδα με κύριο τίτλο: Κέντρο εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

pi3

Το εισαγωγικό σημείωμα τελειώνει ως εξής:

«Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, δημιούργησε Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης, μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ενδοσχολικής και από απόσταση επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Κέντρο διαθέτει υπερσύγχρονη υπολογιστική και δικτυακή υποδομή. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες βασίζονται στους ακόλουθους άξονες:
αυτο-εκπαίδευση: πρόσβαση (αναζήτηση και ανάκτηση) σε επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό για διάφορα γνωστικά αντικείμενα αλλά και γενικότερα θέματα, που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.
συνεργατική μάθηση: επικοινωνία και συμμετοχή σε θεματικούς κύκλους συζητήσεων και εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων.
εικονική τάξη: σειρά μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα αλληλεπίδρασης μέσω πρωτεύουσας (primary) ISDN σύνδεσης».

Μήπως θα μπορούσε να υπάρχει ένα σημείωμα που να πληροφορεί τον επισκέπτη για το τι ήταν αυτό το «Κέντρο Εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης» και τι επεδίωκε όταν δημιουργήθηκε;

Για το site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει….

Νίκος Δαπόντες, Εσπερινό Γυμνάσιο Σύρου