Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια

Με θέμα: “Επικαιροποίηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα MySchool” το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τους διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβούν σε ενέργειες ώστε να οριστούν οι ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας σε διαδραστικά συστήματα.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο.

iwb11-6-2021

 

Συνημμένα