SCIENTIX – Νέες δυνατότητες στους Εκπαιδευτικούς

Το έργο του Ευρωπαϊκού Σχολικού δικτύου Scientix παρέχει μια σειρά από νέες δυνατότητες στους Εκπαιδευτικούς των Φυσικών Επιστημών:

Scientix webinars

Για το 2015, τo Scientix οργανώνει μια σειρά από δωρεάν Webinars. Πρόκειται για Web-based σεμινάρια, διαλέξεις ή παρουσιάσεις  που διενεργούνται μέσω του Διαδικτύου και στις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο με τον παρουσιαστή ή τους παρουσιαστές, απαντώντας σε ερωτήσεις ή ακόμα και θέτοντας τις δικές τους. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ενδεικτικά, τα θέματα που αναπτύχθηκαν μέχρι στιγμής είναι ρομποτική, προσομοιώσεις και ανακαλυπτική μάθηση, νανοεπιστήμες, πολλαπλή νοημοσύνη και STEM, επαυξημένη πραγματικότητα (AR) στην εκπαίδευση και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα webinars εδώ.

STEM στο «Εργαστήριο Μελλοντικής τάξης» (Future Classroom Lab)

Το «Εργαστήριο της Τάξης του Μέλλοντος» (Future Classroom Lab) είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού σχολικού δικτύου κατά την οποία δοκιμάζονται καινούριες παιδαγωγικές μέθοδοι σε έναν τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένο χώρο με στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή και οι επιδόσεις των μαθητών στις STEM. Το Scientix οργανώνει μια σειρά από εργαστήρια (workshops) στα οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δουν και να δοκιμάσουν από κοντά αυτές τις πρωτοποριακές μεθόδους. Επίσης καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στις Βρυξέλες, μετά από μια διαδικασία επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ. Το επόμενο workshop είναι στις 19-20 Ιουνίου 2015.

Scientix και Ψηφικές Κοινότητες Εκπαιδευτικών

Το Scientix προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε Ψηφιακές κοινότητες Μάθησης (Communities of Practice) με στόχο την επικοινωνία και ανταλλαγή ιδεών και εκπαιδευτικών πρακτικών. Έχουν ήδη δημιουργηθεί πέντε «Κοινότητες Πρακτικής» όπου μετά από μια σύντομη παρουσίαση του κεντρικού θέματος από κάποιον ειδικό, ακολουθεί μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Ενδεικτικά θέματα ήταν μέχρι στιγμής, Ανακαλυπτική Μάθηση, συμμετοχή των κοριτσιών σε μαθήματα και καριέρες σε STEM,   Τεχνολογία στην Σχολική Τάξη,   STEM στο Δημοτικό Σχολείο κ.α. Για τις επόμενες κοινότητες πρακτικής εδώ.

Μερικές πληροφορίες για το Scientix.

  1. Τι είναι το Scientix;

To Scientix αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – Φυσικές Επιστήμες,   Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) στην Ευρώπη.

  1. Γιατί άλλη μια πρωτοβουλία για την εκπαίδευση στις STEM;

Υπάρχει μια σημαντική μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, για επαγγέλματα σχετικά με τις Φυσικές Επιστήμες αλλά και μια προβλεπόμενη αύξηση των αναγκών για επαγγέλματα σε STEM. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 ένα εκατομμύριο περισσότεροι ερευνητές στις Φυσικές Επιστήμες θα χρειαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αλλά η ζήτηση σε θέσεις που έχουν σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες,   την Τεχνολογία και τα Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering, Mathematics) δεν θα μπορεί να καλυφθεί από τους αποφοίτους των αντιστοίχων σχολών. Ο στόχος είναι να αποκτήσουν οι νέοι τις γνώσεις και δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος.

  1. Τι διαφορετικό προσφέρει το Scientix;

Το Scientix φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ομπρέλα που φιλοξενεί ΟΛΑ τα έργα (projects) που έχουν σχέση με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στην Ευρώπη και υλοποιούνται χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους δημόσιους φορείς. Τα έργα αυτά καθώς και τα αποτελέσματά τους (ερευνητικά συμπεράσματα, εκπαιδευτικό υλικό, κλπ) θα πρέπει να είναι εύκολα αναζητήσιμα και προσβάσιμα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς φορείς, ερευνητές, φοιτητές των STEM κλπ).

  1. Πως μπορεί το Scientix να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στο διδακτικό του έργο;

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθηθεί με δύο τρόπους:

Έχει τη δυνατότητα να βρει ελεύθερα διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό (σενάρια μαθήματος, εκπαιδευτικά εργαλεία, μεθοδολογίες, συνδέσμους, πηγές, κλπ) που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του πρακτική. Μπορεί η εκπαιδευτική πύλη να μην είναι μεταφρασμένη στα Ελληνικά (προς το παρόν είναι στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρουμανικά, Πολωνικά) υπάρχει όμως διαθέσιμη η υπηρεσία «μετάφραση κατά ζήτηση» (translation on demand service) κατά την οποία είναι δυνατή η δωρεάν μετάφραση εκπαιδευτικού υλικού στη γλώσσα που θα ζητηθεί από τρείς τουλάχιστον ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Το υλικό της εκπαιδευτικής πύλης είναι βασισμένο σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους (πχ. Ανακαλυπτική μάθηση κλπ).

Ιδιαίτερη επίσης μπορεί να είναι η συμβολή του έργου Scientix στο επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτικού με τη συμμετοχή του σε διάφορες ψηφιακές κοινότητες μάθησης σχετικές με την εκπαίδευση στις STEM, την ενημέρωσή του για εκδηλώσεις και άλλα γεγονότα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στην Ευρώπη, τη συμμετοχή του σε webinars κλπ.

  1. Ποιος στηρίζει το έργο Scientix;

Το έργο υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (δίκτυο των Υπουργείων Παιδείας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Για την Ελλάδα η αρμόδια αρχή – Εθνικός φορέας υποστήριξης είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – Διόφαντος (ΙΤΥΕΔ).

Σταύρος Νίκου, ΠΕ19-ΠΕ04.01

Πρεσβευτής του Scientix για την Ελλάδα