Προγραμματίζοντας ένα carousel με τρεις προσεγγίσεις (τηλεκοντρόλ – κουμπιά αφής – οριζόντιοι αισθητήρες) με βάση το Thymio (5η Δραστηριότητα)