Εφηβεία και χαρισματικότητα – Δυσκολίες και προβλήματα

Το άρθρο που ακολουθεί αναφέρεται στις ειδικές δυσκολίες και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την κρίσιμη περίοδο της εφηβείας τα παιδιά που χαρακτηρίζονται ως χαρισματικά. [..]

Περισσότερα