Έρευνα Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λήξης σχολικού έτους 2017-18

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία που αφορούν στις στατιστικές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λήξης σχολικού έτους 2017/2018.

Περισσότερα