Κατασκευή Κύκλου σε Ψηφιακό περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που μας κληροδότησε ο Ευκλείδης για πάνω από 2200 χρόνια (Κωνικές Τομές – Κύκλος)