Κατασκευή Κύκλου σε Ψηφιακό περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που μας κληροδότησε ο Ευκλείδης για πάνω από 2200 χρόνια (Κωνικές Τομές – Κύκλος)

Με ποιο τρόπο οι αρχαίοι Έλληνες Γεωμέτρες Απολλώνιος και Μέναιχμος όρισαν τις κωνικές τομές και τι όνομα τους έδωσαν; [..]

Περισσότερα