Όταν ένα έργο remix που αναρτάται στην «Ψηφιακή Κοινότητα Scratch» είναι πιο δημοφιλές από το original