Δυσκολίες, εμπόδια και εκκρεμότητες σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου

Θεάσεις: 5.960 Αθήνα, 15/06/2014,   Αρ. Πρωτ.: 8 Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε) ΠΡΟΣ: κ. Γκλαβά, Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΕΠ ΚΟΙΝ.: κ. Κουμέντο, Αντιπρόεδρο του ΙΕΠ, κ. Μαρινάγη, Επιστημονική υπεύθυνο ΙΤΥΕ Θέμα: «Δυσκολίες, εμπόδια και εκκρεμότητες σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου» Αξιότιμοι […]

Περισσότερα