Διασύνδεση «Thymio+WeDo+Scratch 3.0» από τη νέα χρονιά!