Μια νέα χρήσιμη αναβάθμιση: Χρήση του τηλεχειριστηρίου στον «Οπτικό Προγραμματισμό» του κινητού-ρομπότ Thymio (12η Δραστηριότητα)

του Νίκου Δαπόντε

Η καλή είδηση δεν άργησε να έρθει για το προγραμματιστικό περιβάλλον «Οπτικού προγραμματισμού» (Visual Programming): με την προχθεσινή (16 Νοε. 2016) νέα έκδοση-αναβάθμιση του περιβάλλοντος ASEBA Studio ακόμα και οι αρχάριοι μαθητές του Δημοτικού θα μπορούν να προγραμματίζουν το κινητό ρομποτάκι Thymio με το τηλεχειριστήριο (κατεβάστε το αρχείο από τη διεύθυνση: http://mobots.epfl.ch/…/aseba-bui…/windows/master/latest.php ).

Στην παρακάτω εικόνα και στο αριστερό μέρος της παρουσιάζονται τα δύο νέα εικονίδια προγραμματισμού:

thymio-12-top

α) των τεσσάρων πλήκτρων κίνησης και στροφής (εμπρός – πίσω –δεξιά – αριστερά) καθώς και του γνωστού κεντρικού πλήκτρου, στοπ, όπως προκύπτουν από το αρχικό εικονίδιο των πλήκτρων όπως φαίνεται παρακάτω.

thymio-12-01

Τα πέντε πλήκτρα κίνησης και στροφής αντιστοιχούν στην επιλογή της μεσαίας κόκκινης κουκίδας.

β) των 12 πλήκτρων (1, 2 ….9, -, 0, +) του τηλεχειριστηρίου

thymio-12-02

Τα 12 πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου, όπως φαίνεται στα παραπάνω σχήματα, αντιστοιχούν στην επιλογή της δεξιάς κόκκινης κουκίδας. Ακολουθούν δύο απλές δραστηριότητες, εφαρμογή των παραπάνω.

Η πρώτη δραστηριότητα αναφέρεται στον προγραμματισμό της οδήγησης  του Thymio με τη  χρήση του τηλεχειριστήριου (αυτού που συνοδεύει το Thymio ή ένα άλλο οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα στην επίσημη σελίδα του Thymio https://www.thymio.org/en:thymioirremote ). 

thymio-12-03

Ο προγραμματισμός γίνεται με τη γνωστή λογική προγραμματισμού στο περιβάλλον του ASEBA «Event-γεγονός» –à «Action-δράση»

Την πρώτη και την τελευταία γραμμή διαμορφώνουμε, για παράδειγμα, σκεφτόμενοι:

  • Αν πατήσω το κουμπί <μπροστά> του τηλεχειριστήριου

                                   ΤΟΤΕ 

οι ρόδες-κινητήρες να έχουν ίσες ταχύτητες

και να ανάβει κόκκινο χρώμα.

  • Αν πατήσω το κουμπί <στοπ> του τηλεχειριστήριου

                                    ΤΟΤΕ

η ταχύτητα του κινητού μηδενίζεται και ανάβει μπλε χρώμα.

Με τον ίδιο τρόπο σκέφτομαι για τις υπόλοιπες γραμμές.

thymio-12-04

Η δεύτερη δραστηριότητα αναφέρεται στον προγραμματισμό των 12 πλήκτρων του τηλεχειριστήριου RC5 που συνοδεύει το Thymio.

thymio-12-05

Το παρακάτω πρόγραμμα διαμορφώνεται εύκολα στο νέο VPL και ικανοποιεί ακριβώς τις απαιτήσεις του προβλήματος

Όσον αφορά τις τιμές των ταχυτήτων δείτε τον αντίστοιχο κώδικα σε γλώσσα «Text Programming».

thymio-12-06 thymio-12-07

Ας συνοψίσουμε….

Αναμφίβολα, η προσθήκη των νέων εικονιδίων στο VPL του ASEBA Studio, επιτρέπουν τον προγραμματισμό του τηλεχειριστήριου. Αυτό, προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προγραμματισμού στα παιδιά  του Δημοτικού.