38. ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ – BOTSWUANA

Posted on : 02/05/2015
Views : 2
Posted by : eduportal

Δέλτα Οκαβάνγκο (σε μια έκταση όση της Πελοποννήσου), \”Το ποτάμι 1.400 χιλιομέτρων που εξαφανίζεται … στην έρημο Καλαχάρι\”, Στα κανάλια και τις λίμνες με τις πιρόγες mokoro, Πάνω στις Νησίδες, Πτήση πάνω από τον υγροβιότοπο (c) Δημήτριος Κουτάντος, koutantosdimitri@hotmail.com, Φεβρουάριος 2013