71. Βιετνάμ 3

Posted on : 22/07/2015
Views : 1
Posted by : eduportal
Tags : Βιετνάμ, Ασία

«Ταξίδι στο Βιετνάμ, Φωτογραφίες, Αρχείο Πολέμου & Βιετνάμ 2013, διάρκεια 11’ λεπτά: α. Αρχείο Πολέμου (1959-1975), Αφίσες, κτηνωδία, ψεκασμοί χημικών, Φωτογραφίες φωτογράφων που πέθαναν στον πόλεμο, β. Βιετνάμ 2013, “Πράσινο ξανά” – σχολεία