78. Μπουτάν

Posted on : 22/07/2015
Views : 23
Posted by : eduportal

«Ταξίδι στο Μπουτάν», Βίντεο διάρκειας 7’ λεπτών: “Η χώρα με την Ακαθάριστη Εθνική Ευτυχία”, – σωστή διακυβέρνηση & δικαιώματα, – αειφόρο ανάπτυξη με ισότητα φύλων, – διαφύλαξη πολιτισμού, – προστασία περιβάλλοντος, Στην πρωτεύουσα Τιμπού ή Θίμφου, Από Τιμπού μέχρι Πουνάχα – 72 χιλιόμετρα 3 ώρες