Δημιουργία ταινίας, από φωτογραφίες, με το movie maker

Posted on : 18/02/2015
Views : 118
Posted by : eduportal
Tags : movie maker

Δημιουργία ταινίας, από φωτογραφίες, με το movie maker. Για τις γιορτές του σχολείου και τα project που δουλεύουμε με τους μαθητές μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε την ταινία σε DVD και τη μοιράσουμε στους μαθητές μας. Του Γιάννη Κίκα.