Εγκατάσταση του Hot potatoes

Posted on : 18/02/2015
Views : 392
Posted by : eduportal

Εγκατάσταση του λογισμικού Hot potatoes, για την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου. Του Γιάννη Κίκα.