ΕΛΛΑΔΑ-GREECE: Ακρόπολη, Παρθενώνας, Ερέχθειο, Athens, Acropolis, Parthenon, Προπύλαια

Posted on : 01/04/2015
Views : 67
Posted by : patha
Tags : Ελλάδα, Δ.Κουτάντος

“Η Ακρόπολη των Αθηνών”, O Επιτάφιος του Σείκιλου, O μύθος του Ερεσίχθων, Τα μονοπάτια του Δημήτρη Πικιώνη, Προπύλαια – Παρθενώνας – Ερέχθειο