Παρελθόν -Παρόν- Μέλλον

Posted on : 17/01/2015
Views : 11
Posted by : eduportal
Tags : past, present, future

Η παρούσα εργασία με τίτλο Past Present Future,υλοποιήθηκε και παρουσιάστηκε από τη δασκάλα Αμπράζη Ζωή στο πανεπιστήμιο Greenwich στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Σωκράτης (Δράση 2γ υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης) τον Μάιο του 2005. To βίντεο κλιπ περιέχει μουσικά αρχεία , συνιστάται να έχετε ενεργοποιημένο τον ήχο στο pc.