Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαιδευτικών Κυβερνητικής εκδόσεως

Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαιδευτικών Κυβερνητικής εκδόσεως

Αθήνα, 04-01-2021

 Αριθμ. Δ.Τ.: 031

Η στρατηγική του ΣΟΚ και ΔΕΟΣ συνεχίζεται από την κυβέρνηση η οποία για άλλη μια φορά δεν ακούει την θέληση της κοινωνίας. Αντιδημοκρατικά και αιφνιδιαστικά αποφασίζει την τελευταία στιγμή να περάσει σε νομοσχέδιο τον διορισμό «οποιοδήποτε εκπαιδευτικού» το επιθυμεί στη θέση των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών που θα δηλώσουν παραίτηση.

Αφού η Υπουργός δεν έκανε δεκτές τις παραιτήσεις των υποψηφίων, προχώρησε σε ηλεκτρονικές εκλογές, (εκλογές παρωδία όπως καταδεικνύουν και τα αποτελέσματα) για τα υπηρεσιακά συμβούλια και στη συνέχεια δεν αναγνώρισε ούτε την πρωτόγνωρη καθολική αποχή του 95% των εκπαιδευτικών. Αντιθέτως προχωρά ένα βήμα παραπέρα την αυταρχική και αντιδημοκρατική αντίληψη της και στο νόμο 4763/2020 – ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προστέθηκε το άρθρο 123 με το οποίο αντικαθιστά τα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Συγκεκριμένα προβλέπει ότι «… εφόσον δεν είναι η δυνατή η συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων λόγω μη ανάδειξης επαρκούς αριθμού εκπροσώπων τους μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ή μη αποδοχής του  διορισμού τους ή παραίτησής τους  ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τα εν λόγω συμβούλια συγκροτούνται … από ισάριθμους διευθυντές σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…»

Κανένα άλλο Υπουργείο δεν προχώρησε σε εκλογές σύμφωνα με τον Ν. 4690, στον οποίο, μεταξύ άλλων στο μέρος Γ’ και άρθρο 28 ορίζονται τα κάτωθι:

«… Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών…»

Αναμένουμε τις παραιτήσεις όσων παρά τη θέλησή τους βρέθηκαν υποψήφιοι και εκλέχθηκαν καθώς και τις ενέργειες των ΔΣ των τοπικών ενώσεων βάση των καταστατικών τους.

Γεγονός είναι πως ούτε οι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος δεν δέχτηκαν την αντιδημοκρατική απόφαση της Υπουργού, της γύρισαν την πλάτη και συμμετείχαν στην συλλογική αποχή του κλάδου.

Ζητούμε

  • την απόσυρση του άρθρου 123 του νόμου 4763/2020, που προβλέπει την αντικατάσταση των αιρετών με διορισμένους εκπαιδευτικούς.
  • την παράταση της θητεία των αιρετών, όπως έγινε σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των άλλων Υπουργείων και των διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ και την πραγματοποίηση εκλογών δια ζώσης όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ιστοσελίδα: http://www.oltee.gr