Δραστηριότητες εξοικείωσης με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό με το ρομποτάκι Thymio

Δραστηριότητες εξοικείωσης με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό με το ρομποτάκι Thymio

Πληροφορήθηκα, τυχαία, την ύπαρξη του εκπαιδευτικού ρομπότ Thymio ii από τον επίσημο δικτυακό τόπο https://www.thymio.org/. Το “Thymio Project” γεννήθηκε στην Ελβετία σε ένα εργαστήριο της “Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάννης” πριν μερικά χρόνια (2008) και σήμερα (2016) υποστηρίζεται με ποικίλους τρόπους από διάφορους οργανισμούς και ιδρύματα ως ένα ρομπότ κατάλληλο για την λεγόμενη «εκπαιδευτική ρομποτική».
Δραστηριότητες εξοικείωσης με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό με το ρομποτάκι Thymio
Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τίθεται σε εφαρμογή από το νέο σχολικό έτος μια σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο. Πρόκειται για τη δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...[]
Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
Έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης Α΄ και Β΄ επιπέδου ΤΠΕ

Έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης Α΄ και Β΄ επιπέδου ΤΠΕ

Γίνεται γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Α και Β επιπέδου ΤΠΕ για τους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις αντίστοιχες δοκιμασίες πιστοποίησης των παρακάτω περιόδων:
Έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης Α΄ και Β΄ επιπέδου ΤΠΕ
«B΄ Επίπεδο: Οι Νέες προκλήσεις και προσεγγίσεις στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών»

«B΄ Επίπεδο: Οι Νέες προκλήσεις και προσεγγίσεις στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών»

«B΄ Επίπεδο: Οι Νέες προκλήσεις και προσεγγίσεις στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών»