Έρευνα για την Ανδρική Σεξουαλική Υγεία

Η έρευνα διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εταιριών Φοιτητών Ψυχολογίας (EFPSA) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης (Ιταλία). Η μελέτη προτίθεται να ερευνήσει την ποιότητα της σεξουαλικής υγείας στον άνδρα, σε σχέση με σημαντικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν τη βελτίωση υποστηρικτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε ανθρώπους που αναφέρουν σεξουαλικές δυσκολίες. Το πρωτόκολλο έλαβε την έγκριση της επιτροπής δεοντολογίας του Τμήματος Δυναμικής και Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Sapienza της Ρώμης (Ιταλία).

Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να λάβετε κι εσείς μέρος στην παρούσα έρευνα. Στην περίπτωση αυτή, πατήστε το κουμπί παρακάτω.

Θέλω να λάβω μέρος στην έρευνα