Ηθικές αξίες σε αρχαιοελληνικά και χριστιανικά θεολογικά κείμενα: διαθεματική προσέγγιση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

«Ηθικές αξίες σε αρχαιοελληνικά και χριστιανικά θεολογικά κείμενα: διαθεματική προσέγγιση»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει το ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική προσέγγιση ηθικών αξιών μέσα από αρχαιοελληνικά και χριστιανικά θεολογικά κείμενα. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η διά ζώσης παρακολούθηση 60 διδακτικών ωρών στο ΑΠΘ και επιπλέον η μελέτη υλικού και εκπόνηση εργασιών (15 ώρες). Το πρόγραμμα διαρκεί από αρχές Μαΐου μέχρι αρχές Ιουλίου 2015.

Στόχοι

Αρχαιοελληνισμός και Χριστιανισμός είναι δύο κολοσσιαία μεγέθη, τα οποία στη διαχρονική τους εξέλιξη σχετίστηκαν μεταξύ τους και άλλοτε ήρθαν σε συμπόρευση άλλοτε σε αντιπαράθεση, μέχρι να καταλήξουν σε μία γόνιμη σύνθεση. Το πρόγραμμα «Ηθικές αξίες σε αρχαιοελληνικά και χριστιανικά θεολογικά κείμενα: διαθεματική προσέγγιση» ενδιαφέρεται να προσεγγίσει τις ηθικές αξίες του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του χριστιανισμού μέσα από μια σύγχρονη διεπιστημονική οπτική. Αρχαιοελληνικά και χριστιανικά θεολογικά κείμενα αποτελούν σημείο αναφοράς του προγράμματος, το οποίο ενισχύει τη διαλεκτική σχέση μεταξύ διαφορετικών ανθρωπιστικών επιστημών, της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και της θεολογίας. Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν:

(α) στη διάκριση των χρήσεων και σημασιών των βασικών αρχαιοελληνικών και χριστιανικών ηθικών αξιών αλλά και στη δυνατότητα αλληλοσυμπλήρωσής τους (β) στην αναγνώριση των ιδεολογικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και θρησκευτικών αντιλήψεων με τις οποίες αυτές συνδέονται (γ) στην προβολή διαθεματικών προσεγγίσεων των ηθικών αξιών του ελληνικού πολιτισμού στην ενιαία και διαχρονική του εποπτεία, όπως πηγάζουν από αρχαιοελληνικά και χριστιανικά θεολογικά κείμενα, (δ) στη χρήση καινοτόμων διαθεματικών πρακτικών και μεθόδων στη διδακτική και εκπαιδευτική πράξη.

Για να δείτε την αναλυτική ανακοίνωση για το επιμορφωτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Σε ποιους απευθύνεται:

1. Σε εν ενεργεία φιλολόγους και θεολόγους της Μέσης Εκπαίδευσης

2. Σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (φιλοσοφικής και θεολογικής σχολής)

3. Σε καθηγητές ή αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι δεν είχαν, πέραν του σχολείου, επαφή με αρχαία ελληνικά και θεολογικά κείμενα και επιθυμούν μια ουσιαστική γνωριμία με τον αρχαιοελληνισμό και τον χριστιανισμό μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση

4. Σε αδιόριστους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης

5. Σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να γίνουν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

6. Σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

7. Σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

8. Σε υποψήφιους διδάκτορες

9. Σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν ελληνικό πολιτισμό.

Το πρόγραμμα δεν προϋποθέτει γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας αλλά επιμένει στην κριτική και διαλεκτική θεώρηση και μελέτη των ηθικών αξιών της Αρχαιότητας και του Χριστιανισμού.

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν ο  Ευάγγελος Αλεξίου (Αναπλ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., και επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος), ο Ιωάννης Κουρεμπελές (Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας, Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ) και ο Ηρακλής Ρεράκης (Καθηγητής Θεολογίας, Τμήμα Ποιμαντικής Α.Π.Θ.).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα από 30/03/2015 μέχρι 28/04/2015. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων (40) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 255 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  (tsophia73@hotmail.com), στο τλφ. 6936-554474 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τλφ. 2310-342334 κάθε Τρίτη και Πέμπτη (10.00-11.00 π.μ.)

Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Διά Βίου Μάθησης                                                     του Προγράμματος

Στ. Ανδρέου, Καθηγητής, ΑΠΘ                                  Ε. Αλεξίου, Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:
Δευτέρα, Μάρτιος 30, 2015 to Τρίτη, Απρίλιος 28, 2015