Καταρτίζοντας το σύγχρονο εκπαιδευτικό

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου με την ευγενική υποστήριξη του «Παγκρήτιου Συλλόγου Πτυχιούχων Γαλλικής Φιλολογίας» καθώς και του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου, διοργανώνει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015, στο κτίριο του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ιωάννη Κορνάρου- Εσταυρωμένος, Ηράκλειο), ημερίδα Επιμόρφωσης με βιωματικά σεμινάρια Διδακτικής με Νέες Τεχνολογίες, Παιδαγωγικών, Συμβουλευτικής και Καινοτόμων Δράσεων.

Η ημερίδα απευθύνεται σε Καθηγητές Γαλλικής   αλλά και σε Καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, Νηπιαγωγούς, Δασκάλους και φοιτητές, στοχεύει δε στη βελτιστοποίηση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών μέσα στην τάξη αλλά και στην ηθική υποστήριξη του Εκπαιδευτικού.

Η ημερίδα θα τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και στη λήξη της θα χορηγηθούν σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης. Τα πρακτικά της ημερίδας θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε όλους τους μετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο…