Το «Μείζον πρόγραμμα» επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και η μείζων εκκρεμότητα διαρκείας

Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωση
 • Αλτουσέρ, Λ. (1983). Θέσεις, μτφρ. Ξ. Γιαταγάνας, 4η έκδοση, Αθήνα: Θεμέλιο.
 • Γκράμσι,Α. (2005). Γράμματα από τη Φυλακή,μτφρ. Ραυτόπουλος,Δ.,Χατζηδάκη,Φ. Αθήνα:Ηριδανός.
 • Dominice, P.,(2004) Η συμβολή της βιογραφικής προσέγγισης στη γνώση της κατάρτισης. Στου Hoffstetter,R.et al., Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής,μτφρ Καρακατσάνη Δ.(σ.389-411), Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Mαυρογιώργος, Γ. (1983). Mορφές Eπιμόρφωσης: Εννοιολογικές διευκρινήσεις – Tο πολιτικοκοινωνικό τους πλαίσιο – Προϋποθέσεις. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 10, 37-52.
 • Mαυρογιώργος, Γ. (1993). Εκπαίδευση και όροι εργασίας των εκπαιδευτικών: τάσεις και αντιφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση…, Σύγχρονη Eκπαίδευση, 73, 13-22.
 • Mαυρογιώργος, Γ. (1994). Βασική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Πτυχές ισομορφισμού στην Eυρωπαϊκή Διάσταση. Στου Κοντογιώργου, Β.και Ορφανίδη, Τ.(Επ. Εκδ.) O Έλληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση (σ. 138-160).  Aθήνα:  Ίδρυμα Mελετών Λαμπράκη – Eκπαιδευτήρια “Kωστέα – Γείτονα”.
 • Μαυρογιώργος, Γ. (2003). Ανιχνεύοντας την εκπαιδευτική πολιτική για τον εκπαιδευτικό  στα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠΕΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας. Στου Γ. Μπαγάκη  (Επ. Εκδ.),  Ο εκπαιδευτικός και η  ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση (σ. 349-365). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Μαυρογιώργος, Γ. (2005). Το σχολείο και ο εκπαιδευτικός: Μια σχέση ζωής και σχετικής αυτονομίας. Στου Γ. Μπαγάκη  (Επ. Εκδ.), Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, (σ. 348-354). Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Μαυρογιώργος, Γ. (2007). Πολιτικές για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: Συνέχεια, ασυνέχεια και αντιφάσεις. Στου Δ. Χαραλάμπους, (Επ. Εκδ.), Μεταπολίτευση και Εκπαιδευτική Πολιτική (σ.191-199), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 • Μαυρογιώργος, Γ. (2009). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών:Η «Άλλη»-αντί(-παλη) –Πρόταση .Στου Γαγάτση,Α.κ.α.(επιμ.εκδ.), Εκπαιδευτική Έρευνα και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Κύπρο(σ27-41),Πρακτικά  Συνεδρίου, ΥΠΠ,ΠΙ, Λευκωσία
 • Μπόμπιο, Ν. (1998). Γερνώντας ,μτφρ .Δρακοπούλου, Α., Αθήνα: Πόλις.
 • Rogers, A. (1996). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Ξενόγλωσση

 • Apple, M. (1991). Introduction. In D. Liston & K. Zeichner, Teacher education and the social conditions of schooling (pp. vii-xii). New York: Routledge.
 • Britzman, D. (1991). Practice makes practice. Albany: State University of New York Press.
 • Cookson, P.,Lucks,Sh. (1997). The new politics of teaching. In B. Biddle,Good,Th.,Gooodson,I. (Eds.) International Handbook of Teachers and Teaching VII (pp.985-1051). London: Kluwer Academic Publishers.
 • ENTEP. (2000). Teacher education policies in the European Union,  Proceedings  of the Conference on Teacher Education Policies in the European Union, Loule, Portuguese Presidensy of The Council of the European Union,Ministry of Education ,Portugal.
 • ETUCE. (2008). Teacher education in Europe: An ETUCE Policy Paper. Brussels: ETUCE.
 • European Commission. (2007). Improving the Quality Of Teacher Education. Brussels SEC 933.
 • Eurydice (2006). Quality assurance in teacher education in Europe. Brussels: European Commission.
 • Eurydice (2008). Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europe. Brussels: European Commission.
 • Eurydice (2009). Key data on education in Europe 2009. Brussels: European Commission.
 • Hargreaves, D. (2000). How to design and implement a revolution in Teacher Education and Training: Some Lessons from England. In ENTEP(2000) , Teacher education policies in the European Union (pp.75-88).  Proceedings  of the Conference on Teacher Education Policies in the European Union, Loule, Portuguese Presidensy of The Council of the European Union, Ministry of Education.
 • Liston, D. & Zeichner, K. (1991), Teacher education and the social conditions of schooling. New York: Routledge.
 • Merizow, J.(1991) Transformative dimensions of adult learning ,San Francisco: Jossey-Bass
 • OECD (2007), How the world’s best performing school systems  come out on top, McKinsey & Company, Paris.
 • Popkewitz, P. (1993). Changing patterns of power, social regulation and education Reform, SUNY, New York.
 • Scheerens, J.(Ed.,2010), Teachers’s Professional Development, EU,Luxenbourg.
 • Smyth, J. (1995). Introduction. In J. Smyth (Ed.) Critical Discourses on Teacher Development (pp. 1-19). London: Cassell.
 • TNTEE (2000).   Green  paper on teacher education in Europe. Sweden: Umea.