Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Σχολική Τάξη

Τίτλος Επιμορφωτικού προγράμματος «Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Σχολική Τάξη»

Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου και της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη σχολική πράξη, με έμφαση στη Συνεργατική Δημιουργικότητα.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την παιδαγωγική αξιοποίηση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου στο Σχολείο.

β. Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς & εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης

γ. Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης κ.ά.) ή εργάζονται ήδη σε αυτές τις θέσεις.

δ. Απόφοιτους/ες Πανεπιστημίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι/ες θέλουν να αξιοποιήσουν παιδαγωγικά τις Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου στο Σχολείο.

Mεθοδολογία Υλοποίησης (Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση)

  1. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα βασιστεί:
    Στις αρχές του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (Εκπαίδευση Ενηλίκων, Δυναμική της Ομάδας, Συνδιαμόρφωση, Έμφαση στην πράξη).
  2. Στις αρχές και τη μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Χρήση διαδραστικού περιβάλλοντος συνεργασίας, Αξιοποίηση πλατφόρμας συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης, Εκπαιδευτικό Υλικό με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Ενεργός συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις με έμφαση στην συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμηση της Γνώσης)
  3. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Ψηφιακές Ικανότητες των Εκπαιδευτικών (European Framework for the Digital Competence of Educators, DigCompEdu, © European Union, 2017

Πιστοποίηση

Η επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε:

  1. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης (8 Μήνες/ 500 ώρες
  2. Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης «Europass»
  3. Δημοσίευση εργασίας επιμορφούμενων σε ψηφιακό συλλογικό τόμο
  4. Απόκτηση τίτλου “ΕΔΙΒΕΑ/eLEARNING Lab Ambassador [Τ]”

​Επιστημονικός Υπέυθυνος Επιμορφωτικού Πρόγράμματος

Αναστασιάδης Παναγιώτης, Καθηγητής Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α

Φορείς Υλοποίησης Επιμορφωτικού Πρόγράμματος

– Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

– Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) Πανεπιστημίου Κρήτης

Αναλυτικές Πληροφορίες και Εγγραφές στο: www.edivea.org/ictedu.html