Επινόηση δραστηριοτήτων «Πολλαπλών αναπαραστάσεων» με applets Κινηματικής: Το γράφημα (x,t)