Επινόηση δραστηριοτήτων «Πολλαπλών αναπαραστάσεων» με applets Κινηματικής: Το γράφημα (x,t)

Οι δραστηριότητες που δίνονται στους μαθητές Α΄Λυκείου με θέμα τις γραφικές παραστάσεις στον τομέα της Κινηματικής, παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτες εδώ και πολλά χρόνια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις επιδιωκόμενες ικανότητες που προσδοκούμε να αποκτήσουν οι μαθητές.[..]

Περισσότερα