Κατασκευή Έλλειψης σε Ψηφιακό περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που μας κληροδότησε ο Ευκλείδης (Κωνικές Τομές – Έλλειψη)

Σε προηγούμενη ανάρτηση μου στην «Ελληνική Πύλη Παιδείας» (Eduportal) με απασχόλησε η κατασκευή του Κύκλου σε ψηφιακό περιβάλλον. Τώρα, ήρθε η σειρά της Έλλειψης ως ένα ακόμα μέλος της οικογένειας των κωνικών τομών (Κύκλος – Έλλειψη – Παραβολή – Υπερβολή).

Περισσότερα