Κατασκευή Έλλειψης σε Ψηφιακό περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που μας κληροδότησε ο Ευκλείδης (Κωνικές Τομές – Έλλειψη)