ΕΛΛΑΔΑ – GREECE: Acropolis Museum, Athens, Μουσείο Ακρόπολης

Posted on : 01/04/2015
Views : 28
Posted by : patha
Tags : Μουσείο Ακρόπολης, Δ, Κουτάντος

Μουσείο Ακρόπολης, Οι Καρυάτιδες, Ο Ναός του Παρθενώνα, Αρχιτεκτονική-Κίνηση-Φως, Ζωοφόροι – Μετώπες – Αετώματα, “Βλέμματα των Αρχαίων”