Σεισμοί

Posted on : 18/01/2015
Views : 41
Posted by : eduportal
Tags : σεισμοί, σεισμός

Εκπαιδευτικό βίντεο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών.