Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.

Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. – Εργαστήριο Ηλεκτρισμού

Με την είσοδο στο εργαστήριο του Ηλεκτρισμού εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Εργαστήριο Ηλεκτρισμού - Εισαγωγική Οθόνη

Πατώντας στην ανάλογη ενότητα έχουμε τις εξής επιλογές εργασιών:

Α. Κυκλώματα με λάμπες

 1. Μια λάμπα και μια μπαταρία

 2. Δυο λάμπες σε σειρά και μια μπαταρία

 3. Δυο λάμπες παράλληλες και μια μπαταρία

 4. Μια λάμπα παράλληλη σε δυο λάμπες σε σειρά και μια μπαταρία

 5. Μια λάμπα σε σειρά σε δυο λάμπες παράλληλες και μια μπαταρία

Β. Μελέτη του νόμου του Ohm

 1. Ένας αντιστάτης και μια μπαταρία

 2. Δυο αντιστάτες σε σειρά και μια μπαταρία

 3. Δυο αντιστάτες παράλληλοι και μια μπαταρία

 4. Ένας αντιστάτης παράλληλος σε δυο αντιστάτες σε σειρά και μια μπαταρία

 5. Ένας αντιστάτης σε σειρά σε δυο αντιστάτες παράλληλους και μια μπαταρία

Γ. Μοντέλα ηλεκτρικών κυκλωμάτων

 1. Ένας αντιστάτης και μια πηγή

 2. Δυο αντιστάτες σε σειρά και μια πηγή

 3. Δυο αντιστάτες παράλληλοι και μια πηγή

 4. Ένας αντιστάτης παράλληλος σε δυο αντιστάτες σε σειρά και μια πηγή

 5. Ένας αντιστάτης σε σειρά με δυο αντιστάτες παράλληλους και μια πηγή

Αφού επιλέξουμε εργασία πατάμε το κουμπί “ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες, όπου περιέχονται οδηγίες για την εκτέλεση βήμα – βήμα της εργασίας.

Το περιβάλλον εργασίαςΕξομοίωση εργαστηρίου ηλεκτρισμού εξομοιώνει ένα εργαστήριο ηλεκτρισμού, όπου οι μαθητές έχουν διαθέσιμα διακόπτες, καλώδια, ηλεκτρικές πηγές, λάμπες και όργανα μέτρησης. Επιλέγοντας από αυτά (με κλικ) μπορούν να δοκιμάσουν διάφορους συνδυασμούς και να συνθέσουν το κύκλωμα που επιθυμούν.

(σημείωση: σε ορισμένα υλικά μπαταρίες, αντιστάτες κλπ. πρέπει πρώτα να οριστούν κάποιες τιμές πριν τα σύρουμε στον πάγκο του εργαστηρίου. Π.χ. πριν σύρουμε την μπαταρία πρέπει να ορίσουμε την τάση 6 ή 12 V) .

Τα κυκλώματα που μπορεί να συνθέσει ο μαθητής ή η μαθήτρια είναι δυνατόν να είναι από πολύ απλά, π.χ. ένα κύκλωμα για να ανάψει μια λάμπα (πολλά παιδιά νομίζουν ότι αρκεί σύνδεση με τον ένα μόνο πόλο της πηγής για να ανάψει η λάμπα), μέχρι πιο μεγάλης πολυπλοκότητας, π.χ. 2-3 λάμπες κατά σειρά ή σε διακλάδωση. Έλεγχος κυκλώματος

Στη συνέχεια ακολουθεί ο έλεγχος του κυκλώματος (πατάμε το αντίστοιχο κουμπί ελέγχου), αν δηλαδή έχει πραγματοποιηθεί σωστά το κύκλωμα που έχει ζητηθεί, καθώς και η μέτρηση των μεγεθών με χρήση των οργάνων. Στη διαδικασία αυτή μπορούν να κάνουν και μετρήσεις της έντασης ή της τάσης συνδέοντας κατάλληλα το αντίστοιχο όργανο μέτρησης σε διάφορα σημεία του κυκλώματος.

Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα, ο μαθητής ή η μαθήτρια μπορεί με επιλογή του/της να παρατηρεί σε ξεχωριστό παράθυρο το κατάλληλο δυναμικό μοντέλο (πατώντας το κουμπί “Μοντέλο“), παράλληλα με το κύκλωμα που έχει συνθέσει. Πρόκειται για το αντίστοιχο σωματιδιακό μοντέλο ελευθέρων ηλεκτρονίων.

Επιπλέον ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει στη διάθεση του/της και τον αντίστοιχο συμβολισμό κυκλώματος σαν επιπλέον βοήθεια για τη σύνθεση του κυκλώματος.

Στην επόμενη σελίδα το Εργαστήριο της Οπτικής.