Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.

Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. – Εργαστήριο Θερμότητας

Με την είσοδο στο εργαστήριο της Θερμότητας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Εργαστήριο Θερμότητας - Εισαγωγική Οθόνη

Πατώντας στην ανάλογη ενότητα έχουμε τις εξής επιλογές:

Α. Διαστολή στερεών

Δ. Αλλαγή φυσικής κατάστασης

Β. Διαστολή υγρών

Ε. Μοντέλα (στερεό – υγρό – αέριο)

Γ. Διαστολή αερίων

Αφού επιλέξουμε εργασία, πατάμε το κουμπί “ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες (στις εικόνες από την “Διαστολή Υγρών“), όπου περιέχονται οδηγίες για την εκτέλεση βήμα – βήμα της εργασίας.Εργαστήριο για τη μελέτη της διαστολής υγρών

Το περιβάλλον εργασίας στην ενότητα της Θερμότητας εξομοιώνει ένα εργαστήριο, όπου ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα όργανα, κατάλληλα για τα αναγκαία πειράματα θερμότητας.

Για να μελετήσουμε π.χ. τη διαστολή στα υγρά πρέπει να επιλέξουμε από το ράφι το λύχνο και ένα δοχείο με υγρό.

(σημείωση: Με δεξί ή αριστερό κλικ πάνω στο λύχνο μπορούμε να αυξήσουμε ή να ελαττώσουμε την ένταση της φλόγας (ένταση 0, 1, 2, 3). Για να ανάψει η φλόγα θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο σχετικό πλήκτρο του χειριστηρίου. Σε κάθε περίπτωση για να ανάψει η φλόγα πρέπει να έχει τοποθετηθεί πάνω από αυτήν κάποιο αντικείμενο για θέρμανση. Στη συσκευή γραμμικής διαστολής η φλόγα ρυθμίζεται αυτόματα.)

Αφού ρυθμίσουμε την ένταση της φλόγας μπορούμε να αρχίσουμε το πείραμα χρησιμοποιώντας το χειριστήριο του πειράματος στο οποίο βρίσκονται τα παρακάτω πλήκτρα:

  1. Ανάβει η φλόγα

  2. Πάγωμα πειράματος

  3. Σβήνει η φλόγα

  4. Επαναφορά πειράματος στην αρχική κατάσταση

  5. Χρονόμετρο

  6. Πλήκτρο μεγέθυνσης (για να φαίνονται καλύτερα οι ενδείξεις στα όργανα)Διαστολή ανάλογα με το είδος του υγρού

Στην διπλανή εικόνα τοποθετήσαμε στον πάγκο του εργαστηρίου δύο διαφορετικά υγρά (500ml) με σκοπό να συγκρίνουμε τη ογκομετρική διαφορά της διαστολής τους, όταν αυτά θερμαίνονται για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για να μπορούμε να παρατηρούμε με ακρίβεια τη θερμοκρασία και την ογκομετρική διαστολή τους, ενεργοποιήσαμε το πλήκτρο μεγέθυνσης (6) (παρατηρούμε ότι στους 70οC έχουμε διαφορά 10ml.).

Εάν πατήσουμε το πλήκτρο “Γραφική παράσταση”, θα εμφανιστεί η γραφική παράσταση για τις αναγραφόμενες τιμές του πειράματος που εκτελέσαμε.

Γραφική παράσταση

Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με τη Θερμότητα, ο μαθητής ή η μαθήτρια μπορεί να παρατηρεί σε ξεχωριστό παράθυρο κατάλληλο δυναμικό μοντέλο, ανάλογα με το πείραμα που έχει εκτελέσει. Το αντίστοιχο μοντέλο εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο Μοντέλα“.

Τέλος υπάρχει και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθητή στο οποίο έχουμε πρόσβαση αν επιλέξουμε “Μοντέλα”, είτε από την αρχική οθόνη του εργαστηρίου είτε από οθόνες των πειραμάτων του εργαστηρίου θερμότητας.

(σημείωση: Το ερωτηματολόγιο απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάποιου πειράματος (δεν εμφανίζεται η σχετική επιλογή).