Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.

Οδηγός χρήσης του Γιάννη Σαλονικίδη

Γενικά

Το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.ΜΑ (αρχικά των λέξεων Μηχανική, Ανάκλαση-Διάθλαση, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Μοντέλα και Ατομα) υλοποιήθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την εταιρία 01 Πληροφορική Α.Ε. και την Ελληνογαλλική σχολή ‘Αγιος Παύλος” με την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Το Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. είναι ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον, υποστηριζόμενο από υπολογιστές, που αποσκοπεί στην υποβοήθηση της διδασκαλίας της Φυσικής του Γυμνασίου, με έμφαση στις έννοιες που οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες στην κατανόησή τους. Ταυτόχρονα κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε τόσο για τη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό σχολείο όσο και στο Λύκειο.

Παιδαγωγική αξία – Διδακτική χρήση

Η επιλογή των θεματικών ενοτήτων και η εκπαιδευτική σχεδίαση υπαγορεύθηκαν από τα πορίσματα της έρευνας της Γνωσιακής Επιστήμης και της Διδακτικής της Φυσικής, που εντοπίζουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στην κατανόηση πολλών φυσικών φαινομένων και εννοιών, σε όλο το φάσμα της ύλης της Φυσικής του Γυμνασίου, τα οποία εισάγουν παρανοήσεις και αδρανή γνώση.

Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί σενάρια στις παρακάτω διδακτικές ενότητες-μικρόκοσμους με στοιχεία διερευνητικού περιβάλλοντος που θα υποστηρίζονται από προτάσεις-δραστηριότητες για διδακτική αξιοποίηση:

Διδακτικές ενότητες

1. Θερμότητα

 • Διαστολή των σωμάτων (στερεών, υγρών, αερίων)
 • Αλλαγή Φυσικής κατάστασης

2. Οπτική

 • Ανάκλαση του φωτός
 • Διάθλαση του φωτός
 • Ανάλυση – Σύνθεση του φωτός
 • Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός

3. Μηχανική

 • Ελεύθερη πτώση

4. Ηλεκτρισμός

 • Πηγές, καταναλωτές, όργανα μέτρησης
 • Κλειστό κύκλωμα-συνδεσμολογίες

Ο μαθητής ή η μαθήτρια εργάζεται πάνω στα σενάρια που περιέχονται στο λογισμικό, εκτελεί δραστηριότητες, κάνει προβλέψεις, παρατηρεί τα αποτελέσματα των προβλέψεών του μέσα από προσομοιώσεις κινήσεων, πειραματίζεται με διαφορετικές τιμές παραμέτρων και συγκρίνει με την πραγματικότητα.

Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλό στη χρήση του, και να δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή ή στη μαθήτρια να το χρησιμοποιεί ανάλογα με την γνώση του και τις ικανότητες που έχει αναπτύξει. Ο χώρος εργασίας περιλαμβάνει σκηνικά, αντικείμενα με ιδιότητες και ο μαθητής ή η μαθήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία και να αναπτύξει δραστηριότητες που παραπέμπουν σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.


Σύντομος οδηγός

Μετά την εγκατάσταση πηγαίνουμε Έναρξη-(Start) των Windows > Προγράμματα (Programs) > Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. Με την είσοδο στο πρόγραμμα, εμφανίζεται μια οθόνη με πληροφορίες για το λογισμικό.

Κάνουμε κλικ στην οθόνη και εμφανίζεται η εισαγωγική οθόνη του προγράμματος. Κλικ πάνω στην πόρτα που εμφανίζεται και βρισκόμαστε στην οθόνη που αποτελεί και το μενού του προγράμματος.

Οθόνη εισαγωγής στα εργαστήρια

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα τέσσερα εργαστήρια κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη πόρτα.

Τα εργαστήρια είναι:

 1. Εργαστήριο Ηλεκτρισμού
 2. ΕργαστήριοΟπτικής
 3. Εργαστήριο Μηχανικής
 4. Εργαστήριο Θερμότητας

Στη κεντρική οθόνη κάθε εργαστηρίου υπάρχει ένα κοινό μενού με την παρακάτω μορφή.

Εργαλειοθήκη Βασικό μενού εργαστηρίου
Ανανέωση Το πλήκτρο “Ανανέωση” επαναφέρει το πείραμα που εκτελεί ο ή η χρήστης στην αρχική του κατάσταση Έξοδος από το πρόγραμμα “Έξοδος από το πρόγραμμα”
Σημειωματάριο Το πλήκτρο “Σημειωματάριο” χρησιμοποιείται για την δημιουργία σημειώσεων και σχόλια από πλευράς του χρήστη. Ευρετήριο Όρων Το πλήκτρο “Ευρετήριο Όρων” χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του ευρετηρίου όρων, όπου ο χρήστης μπορεί να δει περισσότερες πληροφορίες για τον όρο που επιλέγει.
Πίνακας Εργαστηρίου Το πλήκτρο “Πίνακας εργαστηρίου” είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν έχουμε επιλέξει κάποιο σενάριο. Πατώντας το επιστρέφουμε στο μενού της ενότητας που βρισκόμαστε ώστε να επιλέξουμε άλλο πείραμα. Δραστηριότητες Το πλήκτρο “Δραστηριότητες” είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν έχουμε επιλέξει ένα πείραμα. Εμφανίζει ένα παράθυρο όπου αναγράφονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για το αντίστοιχο πείραμα.
Έξοδος από το εργαστήριο Με το πλήκτρο “Έξοδος από το εργαστήριο” βγαίνουμε από το εργαστήριο. Ήχος Το πλήκτρο “Ήχος” ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο.
Βοήθεια Το πλήκτρο “Βοήθεια” χρησιμοποιείται για την εμφάνιση της βοήθειας του προγράμματος.

Κάντε κλικ στις επόμενες σελίδες για να πλοηγηθείτε στα εργαστήρια.