Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.

Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. – Εργαστήριο Μηχανικής

Με την είσοδο στο εργαστήριο της Μηχανικής εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.

Εργαστήριο Μηχανικής - Εισαγωγική Οθόνη

Πατώντας στην ανάλογη ενότητα έχουμε τις εξής επιλογές:

Ελεύθερη πτώση σωμάτων

  1. Στη γη (με ατμόσφαιρα – χωρίς ατμόσφαιρα)

  2. Στη σελήνη

Στο εργαστήριο μηχανικής μελετάται το φαινό΅ενο της πτώσης των σωμάτων σε τρεις περιπτώσεις:

Γη με ατμόσφαιρα Γη χωρίς ατμόσφαιρα Περιβάλλον Σελήνης

Πτώση σωμάτων στη Γη
(με ατμόσφαιρα)

Πτώση σωμάτων στη Γη
(χωρίς ατμόσφαιρα)

Πτώση σωμάτων στη Σελήνη

(σημείωση: για την εναλλαγή σε περιβάλλον με ατμόσφαιρα και το αντίστροφο κάνουμε κλικ στην ένθετη εικόνα στο πάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου)

Αφού επιλέξουμε εργασία πατάμε το κουμπί “ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες, όπου περιέχονται οδηγίες για την εκτέλεση βήμα – βήμα της εργασίας.

Για να εργασθείτε πρέπει ενεργοποιήστε το “Χειριστήριο κίνησηςΧειριστήριο κίνησης κάνοντας κλικ στοΧειριστήριο κίνησης κουμπί. Όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα μπορούμε να παρέμβουμε στις εξής παραμέτρους:

  1. Για τον έλεγχο της κίνησης των σωμάτων έχουμε πλήκτρα που αφήνουν τα σώματα να πέσουν, πάγωμα κίνησης, διακοπή πτώσης και επαναφορά στην αρχή.

  2. Χρόνος που διαρκεί η πτώση

  3. Επιλογή σώματος (σιδερένια σφαίρα, μπάλα ποδοσφαίρου, μπάλα βόλεϊ)

  4. Επιλογή ύψους πτώσης σώματος (21m-75m για τη Γη και 10m- 25m για τη Σελήνη)

  5. Εμφάνιση γραφικής παράστασης

  6. Εμφάνιση των ιχνών κατά την κίνηση του σώματος που εκτελεί την ελεύθερη πτώση

  7. Εμφάνιση του μοντέλου της κίνησης, όπου φαίνονται με συμβολικό τρόπο οι δυνάμεις που επιδρούν στο σώμα, η ταχύτητά του και η επιτάχυνσή του κατά τη διάρκεια της κίνησης.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα στιγμιότυπο από την ελεύθερη πτώση σώματος στη Σελήνη.

Στην επόμενη σελίδα το Εργαστήριο της Θερμότητας.