Άμεση διευθέτηση ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου

epimorfotesbΤην άμεση διευθέτηση ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με την Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου ζητά με επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιστόπουλος, ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

“Ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε) – νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού ιδιωτικού δικαίου – συστάθηκε με την υπ. αριθμ. 14006/2012 ιδρυτική πράξη του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Μέλη του συλλόγου είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου του έργου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία».

Το επιμορφωτικό μας έργο εστιάζεται κυρίως στην: «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και του ΕΚΤ, έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην τάξη.

Συγκεκριμένα το παραπάνω πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει διάρκεια 96 ώρες και διεξάγεται εκτός σχολικού ωραρίου σε ειδικά επιμορφωτικά κέντρα, τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης – ΚΣΕ.
Έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί αρκετά προγράμματα κατανεμημένα σε τρεις επιμορφωτικές περιόδους. Η τελευταία, Γ΄ Επιμορφωτική περίοδος, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε, μετά από σοβαρές αναδρομικές ανακολουθίες, το Μάιο του 2012. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με τη λήξη της εν λόγω περιόδου, ειδικά μετά την κατάργηση του ΟΕΠΕΚ και την ανάληψη του έργου από το ΙΕΠ, προέκυψαν σοβαρότατα προβλήματα που αφορούν το διαδικαστικό – γραφειοκρατικό μέρος του έργου, αλλά αναδείχθηκαν και πάγια ζητήματα που μας απασχολούν, τα οποία δεν έχουν διασαφηνιστεί από τους υπευθύνους του έργου όπως:

  • Καθυστέρηση βαθμολόγησης των γραπτών της πιστοποίησης της Β΄ περιόδου επιμόρφωσης.
  • Καθυστέρηση έναρξης των διαδικασιών πιστοποίησης των εκπαιδευτικών που έχουν ολοκληρώσει τη Γ΄ περίοδο.
  • Υπογραφή των συμβάσεων όλων των εμπλεκομένων μετά τη λήξη των επιμορφωτικών περιόδων.
  • Μη καταβολή των δεδουλευμένων των επιμορφωτών και των άλλων εμπλεκομένων στην Γ΄ επιμορφωτική περίοδο.

Σύμφωνα επίσης, με την τελευταία επικαιροποίηση του Οδηγού Σύναψης Συμβάσεων Έργων συγχρηματοδοτούμενων και ΕΣΠΑ (παρ. 3.1, σελ. 15, 10/5/2012) απαιτείται η λήψη άδεια ασκήσεως έργου από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε τέτοια έργα.

Με υπουργική απόφαση θα μπορούσε, να δοθεί οριστικά και πάγια λύση στο θέμα της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, που να καλύπτει όλους τους εμπλεκομένους δημοσίους υπαλλήλους όπως έγινε με τη ρύθμιση στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/10-8-2012). Μια τέτοια ρύθμιση θα απαλλάξει τις υπηρεσίες του ΙΕΠ, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και τα υπηρεσιακά συμβούλια από περιττή γραφειοκρατία (για ένα επιμορφωτικό έργο που σαφώς μπορεί να παρασχεθεί μόνο από δημοσίους υπαλλήλους-επιμορφωτές).

Ως επιμορφωτές, στηρίζουμε έμπρακτα την επιστημονική εγκυρότητα, τη χρησιμότητα και την αξιοπιστία του προγράμματος σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει καταξιωθεί στη συνείδηση χιλιάδων εκπαιδευτικών και για το οποίο υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον συμμετοχής απ΄ όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή μας όμως και η υποστήριξη του προγράμματος σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει, ότι παραμερίζουμε τα δικαιώματά μας και κρατάμε μόνο τις υποχρεώσεις.
Ζητούμε να δοθούν απαντήσεις και λύσεις σε όλα τα παραπάνω φλέγοντα θέματα πριν από την έναρξη της Δ΄ περιόδου επιμόρφωσης, για την οποία έχει βγει προκήρυξη, άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας καθώς και νέες συμβάσεις με απολύτως αποσαφηνισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Δεδομένου ότι η διευθέτηση όλων των παραπάνω ζητημάτων συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του ΙΕΠ ζητούμε να επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν το θέμα της συγκρότησης του ΔΣ του ΙΕΠ σε σώμα και ο ορισμός του προέδρου του, ώστε να προχωρήσει άμεσα στην επίλυση όλων των παραπάνω ζητημάτων.”

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Κωνσταντίνος Ραμπίδης Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου