Αιμάτωση

Posted on : 17/01/2015
Views : 8
Posted by : patha
Tags : αιμάτωση, κεντρομόλος, πτήσεις

Επίδραση της έλλειψης κεντρομόλου στην αιμάτωση των πιλότων μαχητικών και διαστημοπλοίων κατά τη διάρκεια περιστροφικών κινήσεων. Κατά τη πραγματοποίηση περιστροφικών κινήσεων των αεροπλάνων οι πιλότοι δέχονται την επίδραση κεντρομόλων δυνάμεων. Όταν το αεροπλάνο περιστρέφεται, έτσι ώστε το κεφάλι του πιλότου να βρίσκεται προς τη περιφέρεια του κύκλου, τότε υπεραιματώνεται ο εγκέφαλός του.

preftitsis