Προετοιμασία παρασκευάσματος 6

Posted on : 18/01/2015
Views : 11
Posted by : patha
Tags : προετοιμασία μικροσκοπικής παρατήρησης, φύλλο πράσου

Προετοιμασία παρατήρησης φύλλου πράσου.