Προετοιμασία παρασκευάσματος 4

Posted on : 18/01/2015
Views : 13
Posted by : patha
Tags : προετοιμασία μικροσκοπικής παρατήρησης, πατάτα

Προετοιμασία παρατήρησης αμυλόκοκκων πατάτας.