Προετοιμασία παρασκευάσματος 7

Posted on : 18/01/2015
Views : 25
Posted by : patha
Tags : προετοιμασία μικροσκοπικής παρατήρησης, μύκητας

Προετοιμασία παρατήρησης μύκητα στην επιφάνεια της ντομάτας.