Γιατί ο Πλούτωνας δεν θεωρείται πλέον πλανήτης;

Posted on : 17/01/2015
Views : 54
Posted by : patha
Tags : Pluto,dwarf planets, Πλούτωνας, πλανήτες νάνοι

Ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά του αρχικού βίντεο Why Isn\’t Pluto a Planet Any More? https://www.youtube.com/watch?v=FqX2YdnwtRc