Υδροηλεκτρική ενέργεια

Posted on : 18/01/2015
Views : 853
Posted by : patha
Tags : Υδροηλεκτρική ενέργεια, φράγμα, νερό, ηλεκτρομαγνήτες

Στο βίντεο εξηγείται ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.