Κύτταρα ινών βαμβακιού

Posted on : 18/01/2015
Views : 6
Posted by : patha
Tags : μικροσκοπική παρατήρηση, ίνες βαμβακιού

Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων ινών βαμβακιού. Του Πάγκαλου Σ. & Σάρου Ευάγ.