Μελέτη κεντρομόλου δύναμης

Posted on : 17/01/2015
Views : 7
Posted by : patha
Tags : κυκλική κίνηση, κεντρομόλος

Ανθρώπινες δραστηριότητες και Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με την κυκλική κίνηση Μελέτη της εξάρτησης της κεντρομόλου δύναμης από τη μάζα του σώματος, την ακτίνα και τη συχνότητα περιστροφής. Πάνω στο περιστρεφόμενο σύστημα βρίσκονται τρία βαθμολογημένα δυναμόμετρα που έχουν τη δυνατότητα να περιστρέφονται. Πάνω στα δυναμόμετρα τοποθετούμε διαφορετικές μάζες που καθώς εκτελούν κυκλική κίνηση αναγκάζουν τα δυναμόμετρα να προσανατολιστούν. Μπορούμε έτσι να παρατηρήσουμε τη φορά της κεντρομόλου και την εξάρτησή της από τη μάζα και την ακτίνα. Του Γιώργου Πρεφτίτση – Φυσικού. eduportal.gr